Traži u:
Napredno pretraživanje

Upute autorima

Općenito o časopisu

Psihoterapija je recenziran časopis koji je namijenjen publikaciji radova iz područja psihoterapije.

Svi radovi trebaju biti pisani na hrvatskome i engleskome jeziku.

Svi zaprimljeni radovi prolaze kroz isti proces evaluacije bez obzira na zemlju porijekla, pod uvjetom da zadovoljavaju i prate kriterije opisane u Uputama za autore i ne izlaze iz okvira rada časopisa.

Uredništvo ne preuzima odgovornost za stajališta u radu, to ostaje isključivom odgovornošću autora.

Časopis objavljuje sljedeće oblike članaka: uvodnike, originalne znanstvene radove, pregledne radove, stručne radove, prikaze slučajeva, kratka priopćenja, komentare, prethodna priopćenja, kongresna priopćenja, pisma uredništvu, oglede knjiga, članaka i događaja od interesa.

Svi radovi trebaju imati posebnu naslovnu stranicu s točnim naslovom rada, eventualnim podnaslovom, popisom autora i osnovnim bibliografskim podatcima o autorima (titula, mjesto rada (institucija i odjel), grad, država), e-mail i zemaljsku adresu (titula, mjesto rada (institucija i odjel), grad, država) glavnog autora članka. Također je potrebno navesti i ORCHID identifikatore svih autora (više na https://orcid.org/register). E-mail adresa biti će objavljena u završnoj verziji članka ukoliko isti bude prihvaćen.

Svi radovi osim uvodnika, pisma uredništvu, kratkih priopćenja, komentara i ogleda moraju na posebnoj stranici imati priložen sažetak koji nije dulji od 150 riječi na hrvatskome i engleskome jeziku.

Na istoj stranici treba navesti tri do pet ključnih riječi, također na hrvatskome i engleskome jeziku.

Rad može sadržavati i zahvalu na kraju teksta. Navođenje referenci, tablica i slika opisano je u Opremi članka.

Etički kodeks

Za radove koji se objave u časopisu podrazumijeva se da su svi suautori suglasni o publikaciji i da nijedan dio rada nije prije publikacije u Psihoterapiji već bio objavljen u drugim časopisima te da nije u postupku objavljivanja u drugim časopisima.

Uredništvo zadržava pravo izbora reprinta nekog već publiciranog teksta uz dogovore s autorima i izdavačima.

Ako je članak objavljen u Psihoterapiji, ne smije se objaviti drugdje bez dopuštenja uredništva i izdavača.

Sukob interesa

Časopis Psihoterapija potiče i podržava sve autore i recenzente da prijave potencijalne sukobe interesa kako bi se osigurala transparentnost prilikom pripreme i recenzije radova. Prema ICMJE-u (International Committee of Medical Journals Editors): "Sukob interesa postoji ukoliko autorove (ili institucija u kojoj je autor zaposlen) financijske (zaposlenje, u posjedu dionica, plaćeni honorar), akademske, intelektualne ili osobne veze neprimjereno utječu na njegove odluke." (potpuno objašnjenje dostupno je na mrežnim stranicama ICMJE-a: http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/)

Otvoreni pristup

Časopis Psihoterapija je časopis otvorenog pristupa i njen je sadržaj dostupan besplatno na mrežnim stranicama časopisa.

Naplata članaka

Proces zaprimanja radova i njihovo objavljivanje je besplatno.

Uredništvo

Svaki rad zaprimljen u uredništvo časopisa Psihoterapija pregledava se od strane glavnog urednika. Ukoliko rad ne zadovoljava kriterije opisane u Uputama za autore, glavni urednik časopisa rad vraća autoru. Radovi koji zadovoljavaju uvijete idu dalje na obradu.

Prosječno vrijeme odluke o radu je oko 8 tjedana. Vrijeme autora potrebno za reviziju rada je 4 tjedna.

Recenzija

Radovi koji su u duhu časopisa i pisani su prema Uputama za autore, šalju se dalje na recenziju. Časopis Psihoterapija favorizira dvostruko slijepi način recenzije, što znači da i recenzent i autor ostaju nepoznati jedan drugome. Stav je časopisa da ovakav način recenzije osigurava objektivnost prilikom procesa evaluacije rada. Svi radovi daju se na barem dvije recenzije.

Časopis Psihoterapija recenzentima savjetuje da se pridržavaju uputa u Uputama za recenzente koje su dostupne na mrežnim stranicama Časopisa.

Format rada

Rad ne bi trebao biti veći od 20 stranica formata A4, mora biti napisan standardnim fontom veličine 11, s dvostrukim proredom i marginama od 2,5 cm. To se odnosi na tekst bez referenci, tablica i slika. U slučaju da je riječ o većem broju stranica, potrebno je dopuštenje glavnog urednika.

Urednici zadržavaju pravo unosa nužnih promjena u jeziku i stilu koje su potrebne da bi originalan tekst odgovarao uniformnom standardu časopisa.

Oprema rada

Prilikom pripreme rukopisa za časopis:

 • tekstove pisati u Wordu, kontinuirano, istim fontom – onim koji je postavljen za stil Normal, bez isticanja unutar teksta, osim riječi koje trebaju biti podebljane ili ukošene;
 • pisati s dvostrukim proredom (u opciji Format – Paragraf – Line spacing namjestiti na 1,5 lines) radi prostora za lekturu;
 • referiranje na sliku ili tablicu označiti u tekstu (u zagradi) kako bi se u prijelomu umetnule na označeno mjesto;
 • tablice formatirati unutar Word-dokumenta na mjestu na kojem se pojavljuju, s tim da se i unutar osnovnog teksta označi referiranje na tablicu – ako se tablica prilaže u formatu slike (tj. nije izrađena u Wordu), za nju vrijede upute kao za slike;

Slike priložiti posebno:

 • kao fotografiju, dijapozitiv ili drugi predložak dobre kvalitete (NE fotokopije!!!) i jasno označiti redni broj koji ih povezuje s tekstom te naslov poglavlja na koje se odnose;
 • ili u digitalnom obliku kao .jpg ili .tiff dokument, najniže rezolucije 300 dpi na željenoj veličini slike; - fotografije moraju biti dovoljno kontrastne i po mogućnosti na sjajnom papiru ili kvalitetno skenirane (300 DPI/inch i na željenoj veličini u .tiff ili .jpg formatu);
 • ako fotografije snimate digitalnim kamerama, kvalitetu slike treba prilagoditi na standardnu (to je najčešća postavka) – takve se slike mogu unijeti kao izvorni dokumenti skinuti s kamere (obično u .jpg formatu);
 • crteži: ako nisu izrađeni tušem na bijelom crtaćem ili paus-papiru, izdavač će ih nacrtati na računalu, ali predložak mora biti jasan;
 • preuzete fotografije ili crteže iz tuđih izvora treba popratiti dopuštenjem njihova autora i/ili izdavača.

Literaturu citirati na sljedeći način:

U biomedicini se najviše primjenjuje tzv. Vankuverski sustav, u kojemu se literatura navodi rednim brojem, prema redoslijedu citiranja u tekstu. Za članke s više od šest autora navodi se prvih šest autora i dodaje „i sur.“ ili „et al“.

Primjeri citiranja najčešćih vrsta literature (iz knjige Citing Medicine koja se ravna po standardu Nacionalne medicinske knjižnice u SAD-u i odgovara Vankuverskom sustavu):

1) Izvorni znanstveni članak

a) manje od šest autora:

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Bloodpressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan;62(1):112-6.

b) više od šest autora:

Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, i sur. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gall stone pancreatitis. J Am CollSurg. 2005 Jun;200(6):869-75.

c) časopisi na internetu:

Terauchi Y, Takamoto I, Kubota N. Glucokinase and IRS-2 are required for compensatory beta cell hyperplasia in response to high-fat diet-induced insulin resistance. J Clininvest (internet) 2007;117:246-57. http://www.jci.org/cgi/ciontent/full/117/1/246.

2) Knjiga

a) autorska

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University Press; 2005. 194. str.

b) poglavlje u knjizi

Whiteside TL, Heberman RB. Effectors of immunity and rationale for immunotherapy. U: Kufe DW, Pollock RE, Weichselbaum RR, Bast RC Jr, Gansler TS, Holland JF, Frei E 3rd, ur. Cancer medicine 6. Hamilton (ON): BC DeckerInc; 2003. str. 221-8.

3) Članak u zborniku radova s kongresa

a) zbornik izdan kao knjiga

Leonard KJ, Winkelman W. Developing electronic patient records: employing interactive methods to ensure patient involvement. U: Ferreira de Oliveira MJ, ur. Accessibility and quality of health services. Proceedings of the 28th Meeting of the European Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS); 2002 Jul 28-Aug 2; Rio de Janeiro, Brazil. Frankfurt (Germany): Peter Lang; 2004. str. 241-55.

b) zbornik bez naziva knjige

Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. Canabinoids and pain. U: Dostorovsky JO, Carr DB, Koltzenburg M, ur. Proceedings of the 10th World Congress on Pain; 2002 Aug 17-22; San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; 2003. str. 437-68.

Organizacijske komponente članka

 • uvodnici ne trebaju sadržavati više od 750 riječi, šalju se bez sažetka i ključnih riječi;
 • originalni znanstveni članci trebaju biti strukturirani prema modelu IMRD. Rezultati trebaju biti opisani uz statističku relevantnost prikazanu s tri decimale (na primjer, P = 0,015). Ostale vrijednosti prikazuju se na dvije decimale;
 • kratka priopćenja obuhvaćaju tekstove koji ne prelaze 750 riječi;
 • prethodna priopćenja obuhvaćaju sažetak, prikaz metode i preliminarne rezultate u strukturi IMRD;
 • stručni članci sastoje se od uvoda, stručnog problema, rasprave i zaključka;
 • pregledni članci obuhvaćaju presjek literature objavljene o nekoj temi. Struktura treba sadržavati uvod, pregled dosadašnje literature te komentar i zaključak;
 • prikazi slučajeva trebaju se sastojati od uvoda, problematiziranja teme, prikaza slučaja, rasprave i zaključka;
 • kongresna priopćenja imaju formu sažetka, a ne trebaju prelaziti 250 riječi;
 • pisma uredništvu ne trebaju prelaziti 1000 riječi;
 • ogledi knjiga, članaka i događaja od interesa ne trebaju prelaziti 1000 riječi.

U slučaju da tekstovi prelaze zadanu veličinu, treba se konzultirati s uredništvom.

Jezično uređenje

Svi tekstovi lektorirat će se i jezično ujednačiti prema standardima izdavača, a nakon prijeloma korigirati;

 • unos lekture (jezičnih ispravaka) mogu obaviti ili autori ili izdavač;
 • prijelom – izdavač će obaviti prijelom tekstova i slika u dogovoru sa stručnim urednikom/ /1. autorom u dogovorenom formatu knjige, a nakon prijeloma autori će dobiti svoje tekstove na završni pregled (imprimatur);
 • autori će unijeti eventualne manje ispravke, i to isključivo na ispisu, ali tekst ne smiju više dopunjavati ili znatnije mijenjati zbog remećenja prijeloma.

 

RECENTNA IZDANJA

Sva izdanja >
volumen 37, broj 1 2023, Stranice 1-232
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 36, broj 1 2023, Stranice 1-262
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 35, broj 1 2021, Stranice 1-254
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI

Psihoterapija

Prijava na Psihoterapija online časopisForgot password?

NOVI KORISNIK >