Traži u:
Napredno pretraživanje

PRETHODNO IZDANJE

volumen 30, broj 1 2016, Stranice 1-154
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 30, broj 2 2016, Stranice 157-314
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 31, broj 1 2017, Stranice 1-120
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 31, broj 2 2017, Stranice 121-296
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 32, broj 1 2018, Stranice 1-178
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 32, broj 2 2018, Stranice 179-310
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 33, broj 1 2019, Stranice 3-183
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 33, broj 2 2019, Stranice 187-344
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 34, broj 1 2020, Stranice 1-200
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 34, broj 2 2020, Stranice 201-412
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 35, broj 1 2021, Stranice 1-254
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 36, broj 1 2023, Stranice 1-262
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

NAJNOVIJE IZDANJE

volumen 37, broj 1 2023, Stranice 1-232
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE
< Natrag na izdanje

Izvorni znanstveni članak

Sažetak

Stoljećima je etiološkim promišljanjima u medicini dominirao dualizam psihološkog i tjelesnog. Četrdesetak godina star Engelov koncept biopsihosocijalnog uzroka ponudio je temelje holističkom pristupu koji uvažava biološke, socijalne i psihološke faktore u nastanku svake bolesti. Ipak, u praksi i edukacijskim programima medicinskih stručnjaka zapravo prevladava biološki pristup. Liječnici obiteljske medicine (LOM) imaju veću mogućnost prepoznati i uvažiti psihosocijalne dimenzije bolesti u usporedbi s liječnicima sekundarnog nivoa, koji su i inače skloniji partikularnom, biološkom pristupu. Oni su stoga ključni čimbenici u realizaciji biopsihosocijalnog pristupa koji podrazumijeva liječenje koje će, osim biološke, sadržavati socijalnu i psihološku komponentu. To podrazumijeva i upućivanje pacijenata sa somatskim bolestima na neki od psiholoških oblika liječenja. Da bi se ispitalo kakav stav prema psihološkim metodama liječenja imaju LOM i u kojoj mjeri upućuju svoje somatske pacijente na njih, kontaktirani su zaposlenici i koncesionari Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. U istraživanju su primijenjeni: Opći upitnik demografskih podataka, dva kratka upitnika strukturiranih za potrebe ovog istraživanja te Upitnik stavova o traženju stručne psihološke pomoći - skraćeni oblik (ATSPPH-SF). Rezultati govore da LOM imaju pozitivne osobne stavove o traženju stručne psihološke pomoći, neovisno o spolu i godinama radnog staža. Usprkos tome tek ponekad somatske pacijente upućuju psihijatru ili na psihološke metode liječenja, a rijetko na grupe samopomoći. Upućivanje ne ovisi o stavovima prema traženju psihološke pomoći i pohađanju edukacija iz psiholoških metoda liječenja, ali je u pozitivnom odnosu s godinama radnog staža. Preko 50 % upućivanja psihijatru i na psihološke tretmane odnosi se na pacijente s nediferenciranim somatskim simptomima, slijede gastrointestinalne, maligne i kardiovaskularne bolesti. U grupe samopomoći liječnici najviše upućuju pacijente s malignim bolestima (30,5 %), slijede gastrointestinalne, neurološke i reumatske bolesti.

RECENTNA IZDANJA

Sva izdanja >
volumen 37, broj 1 2023, Stranice 1-232
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 36, broj 1 2023, Stranice 1-262
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 35, broj 1 2021, Stranice 1-254
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI

Psihoterapija

Prijava na Psihoterapija online časopisForgot password?

NOVI KORISNIK >