Traži u:
Napredno pretraživanje

PRETHODNO IZDANJE

volumen 30, broj 1 2016, Stranice 1-154
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 30, broj 2 2016, Stranice 157-314
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 31, broj 1 2017, Stranice 1-120
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 31, broj 2 2017, Stranice 121-296
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 32, broj 1 2018, Stranice 1-178
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 32, broj 2 2018, Stranice 179-310
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 33, broj 1 2019, Stranice 3-183
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 33, broj 2 2019, Stranice 187-344
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 34, broj 1 2020, Stranice 1-200
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 34, broj 2 2020, Stranice 201-412
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 35, broj 1 2021, Stranice 1-254
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

NAJNOVIJE IZDANJE

volumen 36, broj 1 2023, Stranice 1-262
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE
< Natrag na izdanje

Sažetak sa skupa

Sažetak

Pod željom se podrazumijeva subjektivni aspekt i motivacijska snaga koja, osim seksualnog, prožima sve sfere ljudskog života. Kada je u pitanju izražavanje želje u grupi, ne misli se isključivo na seksualnu želju. Seksualni odnosno rodni identitet u grupi, a osobito kad su u pitanju seksualne različitosti, utjecat će na način izražavanja želje u grupi. U kojoj će mjeri članovi grupe biti u stanju izraziti želje u grupi ovisi o više čimbenika povezanih s članovima grupe ili voditeljem kao i sa samom grupom. O sličnim čimbenicima ovisi i tko će biti objekt želje: drugi član u grupi, voditelj ili grupa kao cjelina. Teme koje se odnose na seksualnost, osobito seksualne različitosti, teško su dostupne u grupnom procesu, budući da se seksualnost drži osobnom temom, često uz prateći osjećaj krivnje i srama. Valjana rasprava na temu seksualnosti često izostaje, osobito kad je u pitanju seksualna različitost. Na taj način otvara se prostor predrasudama, a vrlo često i nepotrebnoj stigmi ili pak patologizaciji određenih seksualnih obilježja koja su često samo različitosti nekog od seksualnih odnosno rodnih identiteta. U posljednje vrijeme dolazi do znatnog napretka u prihvaćanju seksualnih različitosti i na društvenom planu i na planu grupne terapije. Bez obzira na koji način se pristupa pitanjima seksualnih različitosti u terapijskoj grupi, seksualne različitosti prisutne su i utječu na većinu aspekata grupnog procesa. Zadaća grupnih terapeuta jest suočiti se s promjenama na planu seksualnih različitosti i prilagoditi vlastita moralna načela kako bi grupa postigla koheziju i kako bi svaki član grupe bio u prilici izraziti želje „ovdje i sada“, uključujući i one seksualne prirode, bez obzira na seksualne različitosti.

RECENTNA IZDANJA

Sva izdanja >
volumen 36, broj 1 2023, Stranice 1-262
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 35, broj 1 2021, Stranice 1-254
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 34, broj 2 2020, Stranice 201-412
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI

Psihoterapija

Prijava na Psihoterapija online časopisForgot password?

NOVI KORISNIK >