Traži u:
Napredno pretraživanje

PRETHODNO IZDANJE

volumen 30, broj 1 2016, Stranice 1-154
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 30, broj 2 2016, Stranice 157-314
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 31, broj 1 2017, Stranice 1-120
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 31, broj 2 2017, Stranice 121-296
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 32, broj 1 2018, Stranice 1-178
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 32, broj 2 2018, Stranice 179-310
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 33, broj 1 2019, Stranice 3-183
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 33, broj 2 2019, Stranice 187-344
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 34, broj 1 2020, Stranice 1-200
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

NAJNOVIJE IZDANJE

volumen 34, broj 2 2020, Stranice 201-412
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE
< Natrag na izdanje

Pregledni rad

Sažetak

Granični poremećaj osobnosti karakteriziran je pervazivnim simptomima nestabilnosti u međuljudskim odnosima, self-imageu i afektu, uz impulzivnost i znatne probleme s identitetom. Socijalno ponašanje tih bolesnika nestabilno je, kaotično i kontradiktorno. Liječenje graničnog poremećaja osobnosti predstavlja terapijski izazov budući da navedena obilježja osobnosti tih bolesnika znatno utječu na odnos prema psihoterapeutu kao i na odnose u grupnom settingu. U vrijeme kada su postavljeni dijagnostički kriteriji za granični poremećaj smatralo se da je riječ o poremećaju koji je neizlječiv. U međuvremenu je došlo do promjene u konceptu, stajalištima i psihoterapijskom pristupu. Istraživanja evaluacije psihoterapijskih postupaka za taj poremećaj dokazala su učinkovitost mnogih od njih. Među njima je i grupna psihodinamička psihoterapija. U odnosu na klasični psihoanalitički pristup u radu s tim bolesnicima danas se preferira veći angažman psihoterapeuta, ohrabrivanje, validacija i savjetovanje, tj. potiče se intersubjektivnost i enactment, osobito na početku liječenja kad je anksioznost preplavljujuća i postoji opasnost od preranog prekida terapije. Nakon što se postigne kohezija u grupi i razvije grupni matriks dolaze u obzir ekspresivne ili interpretativne intervencije. Budući da je riječ o bolesnicima koji psihoterapeuta ne ostavljaju indiferentnim te mogu pobuditi snažne kontratransferne odgovore, potrebna je redovita supervizija. Cilj ovog rada jest teoretsko razmatranje i razumijevanje uloge grupne psihodinamičke psihoterapije u liječenju graničnog poremećaja osobnosti.

RECENTNA IZDANJA

Sva izdanja >
volumen 34, broj 2 2020, Stranice 201-412
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 34, broj 1 2020, Stranice 1-200
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 33, broj 2 2019, Stranice 187-344
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI

Psihoterapija

Prijava na Psihoterapija online časopisForgot password?

NOVI KORISNIK >