Traži u:
Napredno pretraživanje

PRETHODNO IZDANJE

volumen 30, broj 1 2016, Stranice 1-154
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 30, broj 2 2016, Stranice 157-314
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 31, broj 1 2017, Stranice 1-120
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 31, broj 2 2017, Stranice 121-296
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 32, broj 1 2018, Stranice 1-178
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 32, broj 2 2018, Stranice 179-310
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 33, broj 1 2019, Stranice 3-183
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 33, broj 2 2019, Stranice 187-344
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

PRETHODNO IZDANJE

volumen 34, broj 1 2020, Stranice 1-200
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE

NAJNOVIJE IZDANJE

volumen 34, broj 2 2020, Stranice 201-412
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
OTVORI IZDANJE
< Natrag na izdanje

Stručni rad

Sažetak

U ovom radu opisuju se ideja terapijske zajednice te njezina primjenjivost i vrijednost za funkcioniranje psihijatrijskog odjela i ostalih jedinica za skrb za mentalno zdravlje. Opisuju se značajke funkcioniranja terapijskih zajednica počevši od akutnog psihijatrijskog odjela i prvih koraka u resocijalizaciji psihijatrijskih pacijenata koji trpe od akutnih psihotičnih poremećaja ili pogoršanja u tijeku kroničnog psihotičnog procesa. Terapijske zajednice uključuju različite teorijske pristupe, ali autor ističe posebnu vrijednost psihodinamskog pristupa i razumijevanja grupne dinamike. Taj rad ujedno napominje selektivni pristup izboru pacijenata za rad u malim grupama za pacijente sa psihozom, koje mogu imati nešto više terapijske ciljeve u smislu rehabilitacije psihotičnih pacijenata. U praktičnom radu, ako je ozračje na psihijatrijskom odjelu izrazito pod utjecajem psihomotorički agitiranih pacijenata koji iznose svoje doživljaje pod utjecajem vlastitih sumanutih proživljavanja, opisuje se način rada u obliku „jedine grupne seanse“. U tom kontekstu opisuje se i uloga grupnog terapeuta i terapijskog tima u stvaranju terapijskoga ozračja, odnosno poticanju pozitivnih transferno-kontratransfernih odnosa u omogućivanju konstruktivnog terapijskog ozračja između terapeuta / terapijskog tima i pacijenata.

RECENTNA IZDANJA

Sva izdanja >
volumen 34, broj 2 2020, Stranice 201-412
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 34, broj 1 2020, Stranice 1-200
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI
volumen 33, broj 2 2019, Stranice 187-344
UDK 615.851
ISSN 0350-3186
CODEN: PSIHEI

Psihoterapija

Prijava na Psihoterapija online časopisForgot password?

NOVI KORISNIK >